Active-citizens-fund@4x

ASiguracces

Lucrăm  împreună pentru o Europă incluzivă.

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală derulează în perioada 1 iunie 2022 – 30 septembrie 2023, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, proiectul ASIGURacCES ce are ca scop îmbunatățirea vieții copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) astfel încât aceștia să aibă o viață independentă și împlinită, prin protecție împotriva abuzului, participare școlară de calitate în urma căreia aceștia își consolidează abilitățile și cunoștințele, își conștientizează și le sunt respectate drepturile, se orientează profesional și își valorifică potențialul, inclusiv prin participare la educație terțiară și integrare pe piața muncii.

Problema abordată:

Problema proiectului o reprezintă barierele de acces la o educație incluzivă a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES), lipsa egalității de tratament în relație cu ceilalți elevi și riscul mai mare de a fi victimele abuzului. Copiii cu CES, inclusiv romi, se confruntă cu stereotipuri negative și cu practici instituționale discriminatorii în spațiul școlar (ex. bullying, marginalizare, lipsa protecției, nerespectarea drepturilor), care conduc la creșterea riscului de abandon școlar. Sistemul de învățământ de masă nu dispune de resurse umane cu competențe în privința protecției și respectării drepturilor omului, care să fi accesat programe de formare continuă pentru lucrul cu copii cu CES sau care să folosească materiale asistive sau metode de predare și evaluare adaptate la nevoile fiecărui elev cu CES.

În vederea atingerii obiectivelor proiectului, derulăm următoarele activități:

 • realizarea unei analize a nevoilor de formare, pe baza a 10 interviuri cu specialiști CES;
 • realizarea unui curs de dezvoltare de competențe pe tema protecției și respectării drepturilor omului în lucru cu copii cu CES;
 • aplicarea unui chestionar înainte și după formare pentru a măsura schimbarea de atitudine în privința respectării drepturilor omului;
 • activități de educație pentru incluziunea la clasă;
 • aplicarea unui un chestionar tinerilor cu CES privind conștientizarea propriilor drepturi;
 • organizarea lunară a unui eveniment online în cadrul căruia membrii comunității de practică iși prezintă experiențele, bunele practici, dificultățile și schimbă resurse.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Implicarea activă a 40 de specialiști și cadre didactice din toată țara în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal pentru 200 de copii și tineri cu CES, în următoarele 16 luni. Cei 40 de specialisti și cadre didactice iși dezvoltă și iși exersează competențele de lucru cu copiii cu CES în cadrul unei comunități naționale de practică prin participarea la un program de formare, aplicarea noilor cunoștinte dobândite în lucru cu 200 de copii și tineri cu CES și împărtășirea experienței cu membri comunității de practică până la sfârșitul proiectului.
 • Identificarea la nivel național și sesizarea în vederea corectării problemelor legate de incluziunea, tratamentul egal și respectarea drepturilor copiilor și tinerilor cu CES, în următoarele 16 luni, prin monitorizarea punctelor vulnerabile în parcursul școlar al copiilor și tinerilor cu CES și dezvoltarea și promovarea în atenția factorilor de decizie a unui policy brief privind monitorizarea incluziunii. Monitorizarea se va realiza prin colectarea de date statistice și date calitative, iar policy brief-ul privind monitorizarea va fi dezvoltat pe baza concluziilor raportului de monitorizare și va asigura implicarea factorilor interesați în monitorizare și sustenabilitatea eforturilor de monitorizare.
 • Creșterea nivelului de conștientizare și reactie a 1000 de cetățeni, in urmatoarele 16 luni, cu privire la nevoile și dificultățile întâmpinate de către copiii și tinerii cu CES în parcursul școlar. Campania de conștientizare online urmărește îmbunătățirea înțelegerii situației copiilor și tinerilor cu CES și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de aceștia în cadrul sistemului de învățământ de masă.

Rezultatele pe care dorim să le atingem prin derularea acestui proiect:

 • 1 raport privind modelele de intervenție și proceduri la nivel internațional (bune practici)
 • 10 interviuri cu persoane cu CES sau experți
 • 1 raport privind schimbarea de atitudine în privința drepturilor omului
 • 2 sesiuni online de formare organizate (fiecare sesiune are 20 de participanți)
 • 10 sesiuni digitale de învățare
 • 1 comunitate online de practică înființată
 • 10 evenimente online de schimb de experiență (aproximativ 1 pe lună)
 • 42 de cereri de informații de interes public
 • 1 chestionar online pentru culegerea de date
 • 1 raport de monitorizare
 • 1 policy brief privind cadrul de monitorizare
 • 1 petiție adresată Ministerului Educatiei
 • 2 info-clipuri cu animație tip Doodly
 • 60 de postări de mesaje, fotografii, informații despre tinerii cu CES în social media
 • 1 joc online de promovare a respectării drepturilor copiilor și tinerilor cu CES
 • 1 ghid de facilitare pentru utilizarea sesiunilor digitale de învățare la clasă/la cabinet
 • 1 campanie de conștientizare

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.800,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Articole

Comunitatea de Practică

Comunitatea de practică reprezintă un spațiu sigur și incluziv, dedicat tuturor celor care au participat la cursurile pentru dezvoltarea competențelor...

Mai mult

Totul despre CES

Totul despre CES reprezintă o serie de videoclipuri animate care are ca scop informarea și conștientizarea publicului despre problematica cerințelor...

Mai mult

Vizitatori

N/A