5

Romanian Women’s Lobby

Romanian Women’s Lobby lucrează pentru atingerea egalității dintre femei și bărbați, promovarea drepturilor femeii în toate sferele vieții publice și private, și se îndreptă către o justiție economică și socială pentru toate femeile în diversitatea lor, și eliminarea tuturor formelor de violență masculină împotriva femeii.

4

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România

FOND este o platformă reprezentativă recunoscută la nivel național și internațional, care contribuie la dezvoltarea și implementarea unei politici coerente a României în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistenței umanitare, prin reprezentarea și capacitarea organizațiilor membre și prin educarea publicului larg cu privire la solidaritatea globală și dezvoltarea durabilă.

tabla joc

BOARDGAME – Violența bazată pe gen

BOARDGAME - Ce cred ceilalți, CE CRED EU?

Am dezvoltat în cadrul proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” un joc de societate care abordează probleme precum violența bazată pe gen și stereotipurile. Mai mult decât atât, am distribuit în mod gratuit 800 jocuri care au ajuns la elevi din județele Bacău și Ialomița. Aceștia au jucat jocul la clasă sub îndrumarea profesorilor și consilierilor școlari care au participat la sesiuniea de training privind utilizarea jocului. 

MANUALUL FACILITATORULU

Acest manual oferă și include o prezentare generală a aspectelor cheie și a cunoștințelor relevante legate de violența de gen pentru a îndruma profesorii și personalul școlii asupra modului în care să abordeze problema violenței bazate pe gen cu elevii. De asemenea, acest manual include activități atât pentru profesori, cât și pentru elevi atunci când abordează această tematică. Manualul are scopul de a vă oferi dvs. și grupului dvs. informații corespunzătoare cu privire la violența de gen și de a vă ajuta să identificați formele acestui fenomen în situații din viața reală. În plus, manualul le oferă cititorilor cunoștințele necesare
pentru a crea spații sigure și de sprijin în care să-și dezvolte noi abilități de viață, să învețe despre propriile drepturi, să conteste normele convenționale și să contribuie la prevenirea oricărei forme de violență de gen.

BROȘURA DE CONȘTIENTIZARE

Am creat această broșură pentru a răspunde cât mai bine și mai pe scurt întrebărilor voastre despre violența bazată pe gen (VBG). Această broșură conține informații inclusiv despre felul în care se diferențiază violența bazată pe gen de violența domestică și bullying. De asemenea, pentru a înțelege mai bine VBG este necesar să vedem la ce se referă genul, care sunt rolurile atribuite genurilor, dar și stereotipurile uzuale cu privire la acestea. Nu în ultimul rând, cu toții putem fi martori sau victime ale VBG. Cum reacționăm și cui ne adresăm în funcție de mediul și tipul de violență? Este bine să fim pregătiți, să prevenim și să reacționăm corect astfel încât să evităm escaladarea situațiilor, iar în cazul în care suntem martorii unui caz de VBG, să știm cum putem ajuta victima.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

ASIGURacCES - Raport de cercetare 2023_vf-1_page-0001

Raport de cercetare & Policy Brief – Problematica copiilor cu CES din România

ASIGURacCES - Raport de cercetare 2023_vf-1_page-0001

Raportul de cercetare

Una dintre activitățile derulate în cadrul proiectului „ASIGURacCES” a constat în realizarea unei cercetări privind problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din România.  În urma activității de cercetare care a avut loc în perioada martie-august 2023 a rezultat un raport ce cuprinde informații despre problemele principale legate de accesul la educație pentru copiii și tinerii cu CES din România.

Metodologia de cercetare care stă la baza acestui raport a implicat un mix de metode cantitative și calitative pentru a asigura o abordare comprehensivă și coerentă a problematicii CES în România. Analiza literaturii de specialitate și a documentelor relevante, inclusiv a cadrului legal, a fundamentat conceptual cercetarea. Analiza de date publice a furnizat o perspectivă detaliată asupra situației la nivel național, iar sondajul online și interviurile semistructurate de profunzime au colectat atât date cantitative, cât și calitative, de la specialiști, cadre didactice și membri ai organizațiilor neguvernamentale, precum și de la aparținătorii copiilor cu CES.

Concluziile raportului sintetizează descoperirile cheie, care formează baza justificării propunerilor formulare ca recomandări de politică publică. Întregul demers de cercetare a permis formularea de soluții și recomandări pentru îmbunătățirea situației copiilor cu CES în cadrul sistemului educațional românesc. Această structură asigură o abordare cuprinzătoare și bine argumentată, reflectând atât cercetarea riguroasă cât și orientarea practică a proiectului.

POLICY BRIEF-UL

Acest document oferă o serie de 10 recomandări în domeniul politicilor publice. Cu alte cuvinte, în urma cercetării și analizării rezultatelor am identificat mai multe probleme și bariere în ceea ce privește problematica CES, motiv pentru care dorim să prezentăm câteva măsuri care ar putea îmbunătăți accesul la educație și calitatea învățământul. Mai jos regăsiți câteva exemple de recomandări:

Recomandarea #1 – Reevaluarea legislației în domeniul educației incluzive

Este crucială revizuirea și actualizarea legislației pentru a extinde conceptul de educație incluzivă, asigurând astfel că toți copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES) beneficiază de drepturile lor la o educație echitabilă și adaptată nevoilor lor specifice. O legislație actualizată ar trebui să abordeze nu doar aspectele legate de acces, ci și cele referitoare la calitatea educației, sprijinul financiar, și pregătirea adecvată a cadrelor didactice. Prin aceasta, se pot crea baze solide pentru un sistem educațional care să ofere șanse egale tuturor elevilor.
De asemenea, este important să se implice experți în educația specială, părinți și organizații non-guvernamentale în procesul de revizuire a legislației, pentru a asigura că noile reglementări reflectă cu acuratețe nevoile și aspirațiile copiilor și tienrilor CES, ale părinților acestora și ale specialiștilot implicați în educația și îngrijirea lor. Prin această reevaluare, se poate promova o schimbare semnificativă în cadrul legislativ, sprijinind astfel construirea unei societăți mai incluzive.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Petitie IIVBG_page-0001

Petiție – #STOP VBG

Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală face apel la opinia publică și la factorii decizionali să conlucreze pentru a învinge violența bazată pe gen în mediul școlar încă din fazele ei timpurii prin:

1. Acordarea asistenței la firul ierbii comisiilor specializate din unitățile de învățământ în vederea dezvoltării și/sau actualizării strategiilor și planurilor interne de prevenire a violenței care să includă și referiri la violența de gen. În contextul în care ANES colaborează deja cu Ministerul Educației cu scopul formării viitoare a responsabililor în domeniul egalității de șanse în sectorul de învățământ, încurajăm un program de formare tailor-made, care să răspundă nevoilor punctuale din mediul școlar, iar specialiștii să dezvolte abilități practice de intervenție în cazuri de VBG și competențe pentru elaborarea și implementarea instrumentelor de prevenție și combatere a fenomenului.

2. Subliniem importanța facilitării de către instituțiile cu rol în domeniul educației la nivel județean a parteneriatelor inter-instituționale sau cu organizații neguvernamentale de care să beneficieze unitățile de învățământ aflate în zone dezavantajate. Aceste parteneriate trebuie să acorde sprijin suplimentar pentru dezvoltarea și implementarea instrumentelor de combatere a VBG, cât și activități de informare și schimburi de bune practici.

3. Cu privire la activitatea consilierilor școlari și viitorilor responsabili de asigurarea egalității de șanse în sectorul de învățământ, ne dorim ca instrumentele de monitorizare și raportare a cazurilor de violență pe care le utilizează să fie modificate astfel încât să cuprindă categorii de cauze/motivații pe care le identifică. Amintim aici introducerea VBG printre criteriile pe baza cărora se realizează monitorizarea și raportarea cazurilor de violență în unitățile de învățământ pentru a cunoaște mai bine natura și amplitudinea fenomenului. De asemenea, considerăm necesară standardizarea modalității de raportare a cazurilor de violență de gen și centralizarea datelor la nivel național înainte de elaborarea oricăror strategii viitoare de gestionare a fenomenului. Atragem atenția că în prezent monitorizarea implementării ODD 5 din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă se face pe baza unor date statistice naționale care însă nu cuprind și informații din mediul școlar.

De ce este important?

Cu toate că este prevăzută de cadrul normativ național, violența bazată pe gen sau violența de gen (VBG) rămâne un concept mai puțin cunoscut. Potrivit legii 202/2002 se înțelege prin violență de gen orice formă de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. În România, în 2022, 42 de femei și 4 copii au murit în urma bătăilor și abuzurilor din familie, iar aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor după cum însuși ministrul Familiei a declarat în prima lună a anului. Expuși VBG chiar și din postura de martori, copiii și tinerii pot reproduce comportamentele violente sau le pot accepta pasiv în viitoarele relații. Multe dintre formele de violență învățate și imitate mai târziu sunt însă simbolice sau implicite, nu doar fizice. Observăm că în ultima vreme media prezintă tot mai multe cazuri de violență în unitățile de învățământ, iar unele dintre acestea se înscriu în tipologia violenței de gen, printre acestea enumerăm: sexting, limbaj vulgar, umilire prin intermediul rețelelor de socializare, și hărțuire. Un exemplu de violență de gen frecvent întâlnit în mediile defavorizate este căsătoria sau sarcina timpurie, în rândul minorelor. Tot Ministerul Familiei arăta că doar în anul 2021 16.500 de adolescente cu vârsta de până în 19 ani au născut. Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală a derulat în anul 2021-2022 o activitate de cercetare în unitățile de învățământ din țară din care a reieșit că 69% dintre respondenți (profesori, elevi, părinți) nu știau dacă școala implementează o strategie sau un plan de combatere a violenței de gen, iar 19% știau că acest lucru nu se întâmplă pentru că nu există încă un cadru normativ sau procedural despre ce, cui și cine să raporteze VBG.
Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală și-a asumat misiunea de a contribui la reducerea violentei bazate pe gen în rândul tinerilor, mai ales a celor din medii sărace (rural sau urban mic) prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.