tabla joc

BOARDGAME – Violența bazată pe gen

BOARDGAME - Ce cred ceilalți, CE CRED EU?

Am dezvoltat în cadrul proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” un joc de societate care abordează probleme precum violența bazată pe gen și stereotipurile. Mai mult decât atât, am distribuit în mod gratuit 800 jocuri care au ajuns la elevi din județele Bacău și Ialomița. Aceștia au jucat jocul la clasă sub îndrumarea profesorilor și consilierilor școlari care au participat la sesiuniea de training privind utilizarea jocului. 

MANUALUL FACILITATORULU

Acest manual oferă și include o prezentare generală a aspectelor cheie și a cunoștințelor relevante legate de violența de gen pentru a îndruma profesorii și personalul școlii asupra modului în care să abordeze problema violenței bazate pe gen cu elevii. De asemenea, acest manual include activități atât pentru profesori, cât și pentru elevi atunci când abordează această tematică. Manualul are scopul de a vă oferi dvs. și grupului dvs. informații corespunzătoare cu privire la violența de gen și de a vă ajuta să identificați formele acestui fenomen în situații din viața reală. În plus, manualul le oferă cititorilor cunoștințele necesare
pentru a crea spații sigure și de sprijin în care să-și dezvolte noi abilități de viață, să învețe despre propriile drepturi, să conteste normele convenționale și să contribuie la prevenirea oricărei forme de violență de gen.

BROȘURA DE CONȘTIENTIZARE

Am creat această broșură pentru a răspunde cât mai bine și mai pe scurt întrebărilor voastre despre violența bazată pe gen (VBG). Această broșură conține informații inclusiv despre felul în care se diferențiază violența bazată pe gen de violența domestică și bullying. De asemenea, pentru a înțelege mai bine VBG este necesar să vedem la ce se referă genul, care sunt rolurile atribuite genurilor, dar și stereotipurile uzuale cu privire la acestea. Nu în ultimul rând, cu toții putem fi martori sau victime ale VBG. Cum reacționăm și cui ne adresăm în funcție de mediul și tipul de violență? Este bine să fim pregătiți, să prevenim și să reacționăm corect astfel încât să evităm escaladarea situațiilor, iar în cazul în care suntem martorii unui caz de VBG, să știm cum putem ajuta victima.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Petitie IIVBG_page-0001

Petiție – #STOP VBG

Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală face apel la opinia publică și la factorii decizionali să conlucreze pentru a învinge violența bazată pe gen în mediul școlar încă din fazele ei timpurii prin:

1. Acordarea asistenței la firul ierbii comisiilor specializate din unitățile de învățământ în vederea dezvoltării și/sau actualizării strategiilor și planurilor interne de prevenire a violenței care să includă și referiri la violența de gen. În contextul în care ANES colaborează deja cu Ministerul Educației cu scopul formării viitoare a responsabililor în domeniul egalității de șanse în sectorul de învățământ, încurajăm un program de formare tailor-made, care să răspundă nevoilor punctuale din mediul școlar, iar specialiștii să dezvolte abilități practice de intervenție în cazuri de VBG și competențe pentru elaborarea și implementarea instrumentelor de prevenție și combatere a fenomenului.

2. Subliniem importanța facilitării de către instituțiile cu rol în domeniul educației la nivel județean a parteneriatelor inter-instituționale sau cu organizații neguvernamentale de care să beneficieze unitățile de învățământ aflate în zone dezavantajate. Aceste parteneriate trebuie să acorde sprijin suplimentar pentru dezvoltarea și implementarea instrumentelor de combatere a VBG, cât și activități de informare și schimburi de bune practici.

3. Cu privire la activitatea consilierilor școlari și viitorilor responsabili de asigurarea egalității de șanse în sectorul de învățământ, ne dorim ca instrumentele de monitorizare și raportare a cazurilor de violență pe care le utilizează să fie modificate astfel încât să cuprindă categorii de cauze/motivații pe care le identifică. Amintim aici introducerea VBG printre criteriile pe baza cărora se realizează monitorizarea și raportarea cazurilor de violență în unitățile de învățământ pentru a cunoaște mai bine natura și amplitudinea fenomenului. De asemenea, considerăm necesară standardizarea modalității de raportare a cazurilor de violență de gen și centralizarea datelor la nivel național înainte de elaborarea oricăror strategii viitoare de gestionare a fenomenului. Atragem atenția că în prezent monitorizarea implementării ODD 5 din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă se face pe baza unor date statistice naționale care însă nu cuprind și informații din mediul școlar.

De ce este important?

Cu toate că este prevăzută de cadrul normativ național, violența bazată pe gen sau violența de gen (VBG) rămâne un concept mai puțin cunoscut. Potrivit legii 202/2002 se înțelege prin violență de gen orice formă de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. În România, în 2022, 42 de femei și 4 copii au murit în urma bătăilor și abuzurilor din familie, iar aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor după cum însuși ministrul Familiei a declarat în prima lună a anului. Expuși VBG chiar și din postura de martori, copiii și tinerii pot reproduce comportamentele violente sau le pot accepta pasiv în viitoarele relații. Multe dintre formele de violență învățate și imitate mai târziu sunt însă simbolice sau implicite, nu doar fizice. Observăm că în ultima vreme media prezintă tot mai multe cazuri de violență în unitățile de învățământ, iar unele dintre acestea se înscriu în tipologia violenței de gen, printre acestea enumerăm: sexting, limbaj vulgar, umilire prin intermediul rețelelor de socializare, și hărțuire. Un exemplu de violență de gen frecvent întâlnit în mediile defavorizate este căsătoria sau sarcina timpurie, în rândul minorelor. Tot Ministerul Familiei arăta că doar în anul 2021 16.500 de adolescente cu vârsta de până în 19 ani au născut. Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală a derulat în anul 2021-2022 o activitate de cercetare în unitățile de învățământ din țară din care a reieșit că 69% dintre respondenți (profesori, elevi, părinți) nu știau dacă școala implementează o strategie sau un plan de combatere a violenței de gen, iar 19% știau că acest lucru nu se întâmplă pentru că nu există încă un cadru normativ sau procedural despre ce, cui și cine să raporteze VBG.
Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală și-a asumat misiunea de a contribui la reducerea violentei bazate pe gen în rândul tinerilor, mai ales a celor din medii sărace (rural sau urban mic) prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Coperta Raport

Lansarea raportului de cercetare cu privire la violența bazată pe gen în rândul tinerilor

COMUNICAT DE PRESĂ

10.05.2022

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală a lansat online, pe data de 27.04.2022, raportul de cercetare „Percepții, opinii, cunoștințe și practici referitoare la violența bazată pe gen în contextul mediului școlar și a politicilor naționale privind prevenirea și combaterea violenței, violenței împotriva femeii și asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați”. 

Concluziile raportului arată că nu există o cunoaștere completă asupra amplitudinii fenomenului violenței bazate pe gen (VBG) în România. Dincolo de datele referitoare la violența domestică cu care VBG nu înregistrează o suprapunere perfectă, în mediul școlar nu există indicatori sau mecanisme de monitorizare care să disocieze cazurile de VBG din totalul cazurilor de violență. Cadrele didactice atrag atenția că multe dintre comportamentele violente își au originea în mediul familial, atât prin imitație sau ca reacție la violența în familie, cât și prin încurajarea activă de unii dintre părinții a comportamentele „descurcărețe” și tratarea regulilor cu o marjă de indulgență de către copiii lor. Pe de altă parte, toate părțile interesate, consultate pentru realizarea cercetării, au indicat media și internetul ca principala sursă a stereotipurilor de gen care, de asemenea, stau la baza violenței. Cercetarea s-a derulat la nivel național și a pornit de la premisa că orice formă de violență datorată unor stereotipuri de gen și a unor norme sociale constrângătoare care are loc în școală sau în jurul școlii necesită intervenții integrate pentru a fi prevenită sau remediată.

Raportul a fost realizat pe baza a cinci seturi de activități de culegere a datelor: focus grupuri, interviuri și un sondaj de opinie online adresate profesorilor, părinților, elevilor, dar și altor categorii de factori interesați (factori decizionali, funcționari, asistenți sociali, influenceri etc.), precum și o cercetare documentară,  dublată de cereri de informații de interes public adresate autorităților relevante. Raportul conține concluzii și recomandări privind problematica violenței bazate pe gen (VBG), dar și exemple de bune practici din sistemul norvegian de educație și protecție socială.

Raportul de cercetare poate fi descărcat gratuit aici.

Raportul a fost lansat ca parte a proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” – derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE Bacău) și Sex og Politikk – IPPF Norway, în perioada 1 iulie 2021 – 30 iunie 2023, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului constă în reducerea violenței bazate pe gen în rândul tinerilor din medii sărace (rural sau urban mic) prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG.

Proiectul contribuie la împuternicirea eventualelor victime prin dezvoltarea abilitaților individuale ale tinerilor și înțelegerea de către aceștia a drepturilor omului și a tratamentului egal în contextul unui parteneriat între organizațiile societății civile și ceilalți factori interesați. Printre principalele activități care urmăresc îndeplinirea scopului se numără: cercetarea și monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și național, activități de formare a formatorilor și pilotarea formării la nivel local, dezvoltarea de instrumente de intervenție VBG la nivel local (manuale, broșuri jocuri de societate), dezvoltarea unor platforme de conștientizare VBG la nivel local cu factorii interesați, precum și a unor instrumente de advocacy (policy paper, petiții și campanii de comunicare).

Pentru mai multe informații despre proiect accesați http://secs.ro/iivbg-ro/.

Date de contact:

Robert Radu, responsabil comunicare, e-mail: robert.radu@secs.ro

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre SECS

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică românească care a fost fondată în anul 1990 pentru a răspunde nevoilor de informare, educare și oferire de servicii în domeniul sănătății reproducerii. SECS militează pentru ca fiecare persoana să aibă acces liber la informare, educaţie şi servicii de calitate, motiv pentru care, prin întreaga sa activitate, promovează principiile vieţii asociative şi egalitatea şanselor tuturor oamenilor, indiferent de gen, orientare sexuală, statut social și economic, etnie și religie, respectând diferenţele culturale. Pentru mai multe informații accesați https://secs.ro/.

Despre CJRAE Bacău

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE Bacău) funcționează ca o structură de sprijin pentru copii, elevi, tineri, părinţi, cadre didactice, alţi membrii ai comunităţii în mijlocul căreia şi pentru care fiinţăm, oferind servicii educaţionale de calitate şi suport pentru integrarea şcolară, socială şi profesională a tuturor beneficiarilor noştri. Valorile şi principiile care infuzează  filosofia şi cultura instituţională şi care fundamentează  demersurile noastre acţionale sunt coagulate în jurul intereselor primordiale ale beneficiarilor, indiferent de particularităţile psihoindividuale şi sociale ale acestora şi asigură atingerea obiectivelor fundamentale ale instituţiei. Pentru mai multe informații accesați https://cjrae-bacau.ro/.

Despre Sex og Politikk

Sex og Politikk (IPPF Norvegia) este o organizație non-profit și independentă din punct de vedere politic, care lucrează pentru a consolida și promova sănătatea și drepturile sexuale și reproductive în Norvegia , dar și la nivel internațional. Sex og Politikk a fost fondată în 1969 sub numele de Asociația Norvegiană pentru Planificarea Familiei. Denumirea a fost schimbată în Asociația Norvegiană pentru Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive (NSRR) în 1994 și în actualul nume Sex og Politikk în anul 2009. De la înființare, asociația a lucrat exclusiv cu SRHR și a deținut un rol proactiv în promovare avortului la cerere, a educației sexuale de înaltă calitate, a educației contraceptive și a accesului la contracepție sigură în Norvegia. Sex og Politikk lucrează îndeaproape cu multe dintre organizațiile noastre surori din IPPF. Pentru mai multe informații accesați https://sexogpolitikk.no/en/home/.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Coperta Raport

Raport de cercetare privind violența bazată pe gen în rândul tinerilor

Coperta Raport

O primă activitate derulată în cadrul proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” a constat în realizarea unei cercetări privind violența bazată pe gen în rândul tinerilor. În urma activității de cercetare care a avut loc în perioada octombrie – decembrie 2021, a rezultat un raport ce cuprinde informații despre percepțiile, opiniile, cunoștințele și practicile referitoare la violența bazată pe gen în contextul mediului școlar și a politicilor naționale privind prevenirea și combaterea violenței, violenței împotriva femeii și asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Cercetarea s-a desfășurat la nivel național și a pornit de la premisa că orice formă de violență datorată unor stereotipuri de gen și a unor norme sociale constrângătoare care are loc în școală sau în jurul școlii necesită intervenții integrate pentru a fi prevenită sau remediată.

Raportul a fost realizat pe baza a cinci seturi de activități de culegere a datelor: cercetare documentară (desk research), focus grupuri, interviuri, un sondaj de opinie online și cereri de informații de interes public transmise autorităților relevante.

Raportul de cercetare poate fi descărcat gratuit mai jos:

Percepții, opinii, cunoștințe și practici referitoare la violența bazată pe gen în contextul mediului școlar și a politicilor naționale privind prevenirea și combaterea violenței, violenței împotriva femeii și asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați

Mai jos puteți consulta rapoartele rezultate în urma activităților de culegere a datelor, care au stat la baza raportului de cercetare:

Raport documentare
Raport focus grupuri
Raport interviuri
Raport sondaj online

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Screenshot

Evenimentul de lansare a proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen”

Screenshot

În cadrul evenimentului de lansare a proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” au fost prezentate informații despre proiect precum obiectivele și scopul acestuia, activitățile derulate și cele pe care urmează să le derulăm, parteneri și finanțare. De asemenea, participanții au fost informați despre rezultatele intermediare obținute în urma activităților de cercetare derulate în primele luni de implementare a proiectului, iar partenerii noștri au prezentat o serie de aspecte ce țin de perspectiva la nivel local privind VBG și exemple de bune practici privind combaterea și prevenirea fenomenului de VBG. 

Evenimentul a avut loc pe data de 23.02.2022, între orele 16:00 – 17:30 și s-a desfășurat online pe platforma Zoom, fiind prezenți aproximativ 50 de participanți. Mulțumim tuturor participanților pentru interesul acordat!

Mai jos puteți consulta prezentările și agenda evenimentului:

Agenda Evenimentului
Prezentare – Andreea Gușă (SECS)
Prezentare – Ileana Costache (SECS)
Prezentare – Diana Aprodu (CJRAE Bacău)
Prezentare – Walabe Dimiti & Ellen Hansen (Sex og Politikk – IPPF Norway)

__

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.