CERCETARE

Realizăm cercetări pentru a putea înțelege care sunt problemele cu care tinerii și persoanele vulnerabile se confruntă. Ulterior, ne concentrăm eforturile pentru a soluționa aceste probleme. 

Lipsa cercetărilor în domeniul sănătății sexuale și reproductive are consecințe negative asupra înțelegerii situației și problemelor. Cu alte cuvinte, atâta timp cât nu avem date concrete asupra problemelor cu care societatea românească se confruntă acestea vor persista. Tocmai din acest motiv, în proiectele pe care le implementăm încercăm de fiecare dată să includem și o componentă de cercetare. Ulterior, în baza rezultatelor obținute realizăm propuneri de politici publice pe care le înaintăm instituțiilor responsabile și dezvoltăm viitoare proiecte care să se adreseze problemelor respective.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre rapoartele de cercetare și policy brief-urile realizate în ultimii ani.