Active-citizens-fund@4x

Împreună învingem violența bazată pe gen

Lucrăm  împreună pentru o Europă incluzivă.

SECS – Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală derulează în perioada 1 iulie 2021 – 30 iunie 2023, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, proiectul Împreună învingem violența bazată pe gen ce are ca scop reducerea violentei bazate pe gen (VBG) în rândul tinerilor din medii sărace (rural sau urban mic) prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Creșterea capacității a minim 5 ONG-uri implicate în proiect de a monitoriza politicile publice privind violența/VBG în școli și de a propune măsuri la nivel local și național de îmbunătățire a acestor politici, până la sfârșitul proiectului.
 • Creșterea gradului de conștientizare și a capacității de a identifica, raporta și a se opune violenței bazate pe gen a minim 400 de tineri din mediul rural și urban mic din județele Ialomița și Bacău.
 • Dezvoltarea capacității organizaționale a Solicitantului de a comunica mai eficient și strategic cu grupurile sale țintă (în special tineri).

În vederea atingerii obiectivelor proiectului, derulăm următoarele activități:

 • cercetarea percepțiilor, stereotipurilor și practicilor tinerilor (măsura în care aceștia identifică, raportează și se opun VBG);
 • monitorizarea și identificarea de soluții pentru implementarea politicilor publice de prevenire a VBG cu ajutorul școlii;
 • formarea membrilor echipei de proiect de către experți norvegieni în abordarea și intervenția în caz de VBG;
 • dezvoltarea de instrumente de intervenție VBG și aplicarea acestora în școli/licee în cadrul unor activități pilot;
 • organizarea unor rețele de conștientizare VBG la nivel local (județele Bacău și Ialomița);
 • realizarea unor acțiuni de advocacy pentru prevenirea VBG.
 • reactivarea platformei e-learning dezvoltată de SECS;
 • instruirea personalului și voluntarilor SECS pe tema comunicării;
 • crearea unui spațiu prietenos de lucru pentru beneficiarii și voluntarii asociației.

Rezultatele pe care dorim să le atingem prin derularea acestui proiect:

 • un raport de monitorizare consolidat ce va conține soluții și recomandări
 • un manual al profesorului / facilitatorului elaborat și adaptat cultural
 • un board-game (joc de societate) de intervenție / conștientizare VBG dezvoltat și fabricat
 • o broșură de conștientizare realizată
 • 2 platforme de conștientizare VBG dezvoltate
 • o sesiune de instruire locală cu privire la prevenirea VBG organizată în Bacău și Ialomița la care participă persoane selectate din cadrul celor două platforme
 • un policy paper cu recomandări / propuneri elaborat
 • o petiție transmisă Ministerului Educației
 • o petiție online privind susținerea propunerilor proiectului
 • o platformă IT reactivată și disponibilă grupurilor țintă SECS
 • un training privind comunicarea strategică susținut pentru personalul și voluntarii SECS
 • o strategie de comunicare elaborată și implementată
 • un spațiu prietenos de lucru pentru beneficiarii și voluntarii asociației creat.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk și beneficiază de o finanțare în valoare de 248.870,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Articole

Petiție – #STOP VBG

Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală face apel la opinia publică și la factorii decizionali să conlucreze pentru a învinge...

Mai mult

Vizitatori

N/A