Împreună învingem violența bazată pe gen

Împreună învingem violența bazată pe gen

Together we overcome gender based violence

Proiectul „Împreună învingem violența bazată pe gen” răspunde la problema violenței bazate pe gen cu care se pot confrunta tinerii în școală, familie sau comunitate, prin bullying sau tratament agresiv. Numeroase studii arată că violența bazată pe gen (VBG) în rândul tinerilor se manifestă atât în contextul școlar (prin bullying), cât și în contextul familiei (aproape jumătate dintre femeile din România au fost supuse în copilărie unei forme de agresiune de către membrii familiei). Deși există mecanisme de prevenire a VBG în rândul tinerilor, acestea sunt insuficiente (de exemplu, comisiile de prevenire a violenței școlare, linii telefonice gratuite, adăposturi), iar implicarea este necesară în special în zonele rurale și în orașele mici. În acest sens, se dovedește necesară implementarea acestui proiect care are drept scop reducerea VBG în rândul tinerilor din medii sărace prin creșterea gradului de conștientizare și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG. Proiectul cercetează percepțiile, stereotipurile și practicile tinerilor, monitorizează și identifică soluții pentru implementarea politicilor publice de prevenire a VBG cu ajutorul școlii. Acestea vor fi promovate printr-o companie de advocacy. Proiectul contribuie la dezvoltarea abilităților tinerilor și la înțelegerea de către aceștia a drepturilor omului și a tratamentului egal.

Tags: No tags