Inspire

Inspire

Acest poiect are ca scop informarea membrilor parlamentului, factorilor de decizie, reprezentanților societății civile și a publicului larg cu privire la semnificația și importanța identității de gen în dezvoltarea umană și în domeniul drepturilor omului.

Activitati:

– Realizarea unei campanii de advocacy cu privire la semnificația și importanța identității de gen în dezvoltarea umană și în domeniul drepturilor omului;

– Organizarea de întâlniri cu membri ai parlamentului și reprezentati ai organizațiilor non-guvernamentale care activează în domenii precum sănătatea reproducerii, drepturile omului și protecția copilului;

– Realizarea unei campanii online cu privire la identitatea de gen și sănătatea sexuală și reproductivă.

Tags: No tags