Lansarea raportului de cercetare cu privire la violența bazată pe gen în rândul tinerilor

COMUNICAT DE PRESĂ

10.05.2022

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală a lansat online, pe data de 27.04.2022, raportul de cercetare „Percepții, opinii, cunoștințe și practici referitoare la violența bazată pe gen în contextul mediului școlar și a politicilor naționale privind prevenirea și combaterea violenței, violenței împotriva femeii și asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați”. 

Concluziile raportului arată că nu există o cunoaștere completă asupra amplitudinii fenomenului violenței bazate pe gen (VBG) în România. Dincolo de datele referitoare la violența domestică cu care VBG nu înregistrează o suprapunere perfectă, în mediul școlar nu există indicatori sau mecanisme de monitorizare care să disocieze cazurile de VBG din totalul cazurilor de violență. Cadrele didactice atrag atenția că multe dintre comportamentele violente își au originea în mediul familial, atât prin imitație sau ca reacție la violența în familie, cât și prin încurajarea activă de unii dintre părinții a comportamentele „descurcărețe” și tratarea regulilor cu o marjă de indulgență de către copiii lor. Pe de altă parte, toate părțile interesate, consultate pentru realizarea cercetării, au indicat media și internetul ca principala sursă a stereotipurilor de gen care, de asemenea, stau la baza violenței. Cercetarea s-a derulat la nivel național și a pornit de la premisa că orice formă de violență datorată unor stereotipuri de gen și a unor norme sociale constrângătoare care are loc în școală sau în jurul școlii necesită intervenții integrate pentru a fi prevenită sau remediată.

Raportul a fost realizat pe baza a cinci seturi de activități de culegere a datelor: focus grupuri, interviuri și un sondaj de opinie online adresate profesorilor, părinților, elevilor, dar și altor categorii de factori interesați (factori decizionali, funcționari, asistenți sociali, influenceri etc.), precum și o cercetare documentară,  dublată de cereri de informații de interes public adresate autorităților relevante. Raportul conține concluzii și recomandări privind problematica violenței bazate pe gen (VBG), dar și exemple de bune practici din sistemul norvegian de educație și protecție socială.

Raportul de cercetare poate fi descărcat gratuit aici.

Raportul a fost lansat ca parte a proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” – derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE Bacău) și Sex og Politikk – IPPF Norway, în perioada 1 iulie 2021 – 30 iunie 2023, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului constă în reducerea violenței bazate pe gen în rândul tinerilor din medii sărace (rural sau urban mic) prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG.

Proiectul contribuie la împuternicirea eventualelor victime prin dezvoltarea abilitaților individuale ale tinerilor și înțelegerea de către aceștia a drepturilor omului și a tratamentului egal în contextul unui parteneriat între organizațiile societății civile și ceilalți factori interesați. Printre principalele activități care urmăresc îndeplinirea scopului se numără: cercetarea și monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și național, activități de formare a formatorilor și pilotarea formării la nivel local, dezvoltarea de instrumente de intervenție VBG la nivel local (manuale, broșuri jocuri de societate), dezvoltarea unor platforme de conștientizare VBG la nivel local cu factorii interesați, precum și a unor instrumente de advocacy (policy paper, petiții și campanii de comunicare).

Pentru mai multe informații despre proiect accesați http://secs.ro/iivbg-ro/.

Date de contact:

Robert Radu, responsabil comunicare, e-mail: robert.radu@secs.ro

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre SECS

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică românească care a fost fondată în anul 1990 pentru a răspunde nevoilor de informare, educare și oferire de servicii în domeniul sănătății reproducerii. SECS militează pentru ca fiecare persoana să aibă acces liber la informare, educaţie şi servicii de calitate, motiv pentru care, prin întreaga sa activitate, promovează principiile vieţii asociative şi egalitatea şanselor tuturor oamenilor, indiferent de gen, orientare sexuală, statut social și economic, etnie și religie, respectând diferenţele culturale. Pentru mai multe informații accesați https://secs.ro/.

Despre CJRAE Bacău

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE Bacău) funcționează ca o structură de sprijin pentru copii, elevi, tineri, părinţi, cadre didactice, alţi membrii ai comunităţii în mijlocul căreia şi pentru care fiinţăm, oferind servicii educaţionale de calitate şi suport pentru integrarea şcolară, socială şi profesională a tuturor beneficiarilor noştri. Valorile şi principiile care infuzează  filosofia şi cultura instituţională şi care fundamentează  demersurile noastre acţionale sunt coagulate în jurul intereselor primordiale ale beneficiarilor, indiferent de particularităţile psihoindividuale şi sociale ale acestora şi asigură atingerea obiectivelor fundamentale ale instituţiei. Pentru mai multe informații accesați https://cjrae-bacau.ro/.

Despre Sex og Politikk

Sex og Politikk (IPPF Norvegia) este o organizație non-profit și independentă din punct de vedere politic, care lucrează pentru a consolida și promova sănătatea și drepturile sexuale și reproductive în Norvegia , dar și la nivel internațional. Sex og Politikk a fost fondată în 1969 sub numele de Asociația Norvegiană pentru Planificarea Familiei. Denumirea a fost schimbată în Asociația Norvegiană pentru Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive (NSRR) în 1994 și în actualul nume Sex og Politikk în anul 2009. De la înființare, asociația a lucrat exclusiv cu SRHR și a deținut un rol proactiv în promovare avortului la cerere, a educației sexuale de înaltă calitate, a educației contraceptive și a accesului la contracepție sigură în Norvegia. Sex og Politikk lucrează îndeaproape cu multe dintre organizațiile noastre surori din IPPF. Pentru mai multe informații accesați https://sexogpolitikk.no/en/home/.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Tags: No tags