MaternaHUB

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) derulează în perioada iulie 2022 – iulie 2023, proiectul MaternaHUB ce are ca scop consolidarea capacitații ONG-urilor si partenerilor sociali din Ploiești de a evalua nevoile femeilor însărcinate si familiilor din care fac parte, precum și a tinerelor și tinerilor care devin părinți în adolescență (până la vârsta de 18 ani) în contextul pandemiei/post-pandemic.

Grupul țină este reprezentat de:

  • 8 reprezentanţi ai ONG-urilor din Municipiul Ploieşti, inclusiv reprezentanţii solicitantului şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale (particpă în cadrul reţelei tematice, participa la formare);
  • 100 de cetăţeni din municipiul Ploieşti interesaţi de tema sănătăţii materne care participă prin intermediul instrumentului online;
  • 7 personal de conducere şi de execuţie din cadrul primăriei municipiului Ploiesti şi instituţiilor publice subordonate (participă la programul de formare).

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Dezvoltarea şi implementarea, în urmatorul an, a două instrumente de consultare publică în domeniul sănătăţii materne prin intermediul cărora 100 de persoane să participe în procesul de fundamentare şi luare a deciziilor de politică publică;
  • Dezvoltarea capacităţii de colaborare inter-instituţională prin formarea, în următorul an, a 15 persoane în domeniul participării publice pentru sănătatea maternă.

Rezultatele pe care dorim să le atingem prin derularea acestui proiect:

  • Creșterea capacității ONG-urilor active în Rețeaua tematică pentru monitorizarea și evaluarea nevoilor cetățenilor privind sănătatea maternă la nivelul municipiului Ploiești;
  • Instruirea Personalului din ONG-uri și parteneri sociali în domeniul sănătății materne;
  • Realizarea unui Mecanism de consultare online a cetățenilor;
  • Elaborarea unui Raport de politica publică privind sănătatea maternă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod SIPOCA/SMIS2014: 1012/151558.

Valoarea totală a Proiectului este de 424,953.00 lei din care 416.453,94 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (353.985,85 lei din FSE și 62.468,09 lei din bugetul național).

 

Vizitatori

N/A