Petiție – #STOP VBG

Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală face apel la opinia publică și la factorii decizionali să conlucreze pentru a învinge violența bazată pe gen în mediul școlar încă din fazele ei timpurii prin:

1. Acordarea asistenței la firul ierbii comisiilor specializate din unitățile de învățământ în vederea dezvoltării și/sau actualizării strategiilor și planurilor interne de prevenire a violenței care să includă și referiri la violența de gen. În contextul în care ANES colaborează deja cu Ministerul Educației cu scopul formării viitoare a responsabililor în domeniul egalității de șanse în sectorul de învățământ, încurajăm un program de formare tailor-made, care să răspundă nevoilor punctuale din mediul școlar, iar specialiștii să dezvolte abilități practice de intervenție în cazuri de VBG și competențe pentru elaborarea și implementarea instrumentelor de prevenție și combatere a fenomenului.

2. Subliniem importanța facilitării de către instituțiile cu rol în domeniul educației la nivel județean a parteneriatelor inter-instituționale sau cu organizații neguvernamentale de care să beneficieze unitățile de învățământ aflate în zone dezavantajate. Aceste parteneriate trebuie să acorde sprijin suplimentar pentru dezvoltarea și implementarea instrumentelor de combatere a VBG, cât și activități de informare și schimburi de bune practici.

3. Cu privire la activitatea consilierilor școlari și viitorilor responsabili de asigurarea egalității de șanse în sectorul de învățământ, ne dorim ca instrumentele de monitorizare și raportare a cazurilor de violență pe care le utilizează să fie modificate astfel încât să cuprindă categorii de cauze/motivații pe care le identifică. Amintim aici introducerea VBG printre criteriile pe baza cărora se realizează monitorizarea și raportarea cazurilor de violență în unitățile de învățământ pentru a cunoaște mai bine natura și amplitudinea fenomenului. De asemenea, considerăm necesară standardizarea modalității de raportare a cazurilor de violență de gen și centralizarea datelor la nivel național înainte de elaborarea oricăror strategii viitoare de gestionare a fenomenului. Atragem atenția că în prezent monitorizarea implementării ODD 5 din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă se face pe baza unor date statistice naționale care însă nu cuprind și informații din mediul școlar.

De ce este important?

Cu toate că este prevăzută de cadrul normativ național, violența bazată pe gen sau violența de gen (VBG) rămâne un concept mai puțin cunoscut. Potrivit legii 202/2002 se înțelege prin violență de gen orice formă de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. În România, în 2022, 42 de femei și 4 copii au murit în urma bătăilor și abuzurilor din familie, iar aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor după cum însuși ministrul Familiei a declarat în prima lună a anului. Expuși VBG chiar și din postura de martori, copiii și tinerii pot reproduce comportamentele violente sau le pot accepta pasiv în viitoarele relații. Multe dintre formele de violență învățate și imitate mai târziu sunt însă simbolice sau implicite, nu doar fizice. Observăm că în ultima vreme media prezintă tot mai multe cazuri de violență în unitățile de învățământ, iar unele dintre acestea se înscriu în tipologia violenței de gen, printre acestea enumerăm: sexting, limbaj vulgar, umilire prin intermediul rețelelor de socializare, și hărțuire. Un exemplu de violență de gen frecvent întâlnit în mediile defavorizate este căsătoria sau sarcina timpurie, în rândul minorelor. Tot Ministerul Familiei arăta că doar în anul 2021 16.500 de adolescente cu vârsta de până în 19 ani au născut. Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală a derulat în anul 2021-2022 o activitate de cercetare în unitățile de învățământ din țară din care a reieșit că 69% dintre respondenți (profesori, elevi, părinți) nu știau dacă școala implementează o strategie sau un plan de combatere a violenței de gen, iar 19% știau că acest lucru nu se întâmplă pentru că nu există încă un cadru normativ sau procedural despre ce, cui și cine să raporteze VBG.
Societatea de Educație Contraceptivă si Sexuală și-a asumat misiunea de a contribui la reducerea violentei bazate pe gen în rândul tinerilor, mai ales a celor din medii sărace (rural sau urban mic) prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se opune VBG.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Tags: No tags