POLITICI

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală este membră a Federației Internationale de Planificare Familială (IPPF).

IPPF pune la dipoziție serviciul SafeReport, care este un serviciu extern de raportare a incidentelor, în mod confidențial. Oferă un spațiu sigur în care oricine poate să își ridice preocupările și plângerile fără teamă de represalii.

Ingrijorările și reclamațiile pot fi ridicate prin utilizarea IPPF SafeReport cu privire la toate tipurile de exploatare și abuz, hărțuire, fraudă, malpraxis și plângeri generale cu privire la orice servicii oferite de IPPF, inclusiv cele oferite de SECS.

IPPF SafeReport este gestionat de Expolink, o companie independentă de IPPF.

Puteti accesa SafeReport aici: https://www.ippf.org/ippfsafereport