Proiectul „ASIGURacCES” vine în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și al cadrelor didactice care lucrează cu aceștia

COMUNICAT DE PRESĂ

22.05.2023

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală derulează în perioada 1 iunie 2022 – 30 septembrie 2023, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, proiectul ASIGURacCES ce are ca scop îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

 

Problema proiectului

Problema proiectului o reprezintă barierele de acces la o educație incluzivă a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES), lipsa egalității de tratament în relație cu ceilalți elevi și riscul mai mare de a fi victimele abuzului. Copiii cu CES se confruntă cu stereotipuri negative și cu practici instituționale discriminatorii în spațiul școlar care conduc la creșterea riscului de abandon școlar.  Sistemul de învățământ de masă nu dispune de resurse umane cu competențe în privința protecției și respectării drepturilor omului, care să fi accesat programe de formare continuă pentru lucrul cu copii cu CES sau care să folosească metode de predare și evaluare adaptate la nevoile fiecărui elev cu CES.

În timp ce numărul de elevi cu CES a înregistrat în anul școlar 2021-2022 o creștere de 24,08%, numărul *profesorilor a crescut cu doar 1,03%. Încadrarea profesorilor itineranţi şi de sprijin se realizează conform art. 11 din Ordinul 5574/2011 și prevede un număr maxim de 12 copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare. În realitate, situația la nivel național este una problematică, media fiind de 46,6 elevi cu CES la un singur profesor itinerant.

În mod cert, acest deficit asupra căruia încercăm să tragem un semnal de alarmă duce la scăderea eficienței actului educațional. Proiectul ASIGURacCES este unul important și necesar întrucât el formează și abilitează 40 de cadre didactice și specialiști în sprijinul copiilor cu cerințe educaționale speciale.” – Gabriel Brumariu, Director Executiv SECS

 

 

Anul școlar 2020-2021

Anul școlar 2021-2022

Elevi CES

63.282

78.522

Profesori

5.223

5.277

 

Obiectivele proiectului:

  • Implicarea activă a 40 de specialiști și cadre didactice din toată țara în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal pentru 200 de copii și tineri cu CES, în următoarele 16 luni. Cei 40 de specialiști și cadre didactice își dezvoltă și își exersează competențele de lucru cu copiii cu CES în cadrul unei comunități naționale de practică prin participarea la un program de formare, aplicarea noilor cunoștințe dobândite în lucru cu 200 de copii și tineri cu CES și împărtășirea experienței cu membri comunității de practică până la sfârșitul proiectului.
  • Identificarea la nivel național și sesizarea în vederea corectării problemelor legate de incluziunea, tratamentul egal și respectarea drepturilor copiilor și tinerilor cu CES, în următoarele 16 luni, prin monitorizarea punctelor vulnerabile în parcursul școlar al copiilor și tinerilor cu CES și dezvoltarea și promovarea în atenția factorilor de decizie a unui policy brief privind monitorizarea incluziunii. Monitorizarea se va realiza prin colectarea de date statistice și date calitative, iar policy brief-ul privind monitorizarea va fi dezvoltat pe baza concluziilor raportului de monitorizare și va asigura implicarea factorilor interesați în monitorizare și sustenabilitatea eforturilor de monitorizare.
  • Identificarea la nivel național și sesizarea în vederea corectării problemelor legate de incluziunea, tratamentul egal și respectarea drepturilor copiilor și tinerilor cu CES, în următoarele 16 luni, prin monitorizarea punctelor vulnerabile în parcursul școlar al copiilor și tinerilor cu CES și dezvoltarea și promovarea în atenția factorilor de decizie a unui policy brief privind monitorizarea incluziunii. Monitorizarea se va realiza prin colectarea de date statistice și date calitative, iar policy brief-ul privind monitorizarea va fi dezvoltat pe baza concluziilor raportului de monitorizare și va asigura implicarea factorilor interesați în monitorizare și sustenabilitatea eforturilor de monitorizare.

 

Programul de formare & Comunitatea de practică

Una dintre activitățile demarate o reprezintă programul de formare adresat profesorilor/consilierilor școlari și persoanelor din ONG-uri care lucrează cu copii cu CES. Programul a debutat în lupta septembrie cu un curs pentru dezvoltarea competențelor pe tema protecției și respectării drepturilor omului în lucrul cu copii cu CES, la care au participat 40 de persoane care lucrează cu copii cu CES. În prezent există o comunitate de practică din care fac parte absolvenții cursului.

Comunitatea de practică reprezintă un spațiu sigur și incluziv, dedicat membrilor care au absolvit cursurile susținute de SECS și a celor interesați de acest subiect. Comunitatea de practică are loc pe o perioadă de 12 luni, iar în fiecare lună este organizată o întâlnire online în care membrii comunității de practică își împărtășesc experiențele, bunele practici, dificultățile întâmpinate și pot face schimb de resurse.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați https://secs.ro/asiguracces-ro/.

 

Date de contact:

Robert Radu, responsabil comunicare, e-mail: robert.radu@secs.ro

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES),  astfel încât aceștia să aibă o viață independentă și împlinită, prin protecție împotriva abuzului, participare școlară de calitate în urma căreia aceștia își consolidează abilitățile și cunoștințele, își conștientizează și le sunt respectate drepturile, se orientează profesional și își valorifică potențialul, inclusiv prin participare la educație terțiară și integrare pe piața muncii.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

__

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Tags: No tags