Raport de cercetare & Policy Brief – Problematica copiilor cu CES din România

ASIGURacCES - Raport de cercetare 2023_vf-1_page-0001

Raportul de cercetare

Una dintre activitățile derulate în cadrul proiectului „ASIGURacCES” a constat în realizarea unei cercetări privind problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din România.  În urma activității de cercetare care a avut loc în perioada martie-august 2023 a rezultat un raport ce cuprinde informații despre problemele principale legate de accesul la educație pentru copiii și tinerii cu CES din România.

Metodologia de cercetare care stă la baza acestui raport a implicat un mix de metode cantitative și calitative pentru a asigura o abordare comprehensivă și coerentă a problematicii CES în România. Analiza literaturii de specialitate și a documentelor relevante, inclusiv a cadrului legal, a fundamentat conceptual cercetarea. Analiza de date publice a furnizat o perspectivă detaliată asupra situației la nivel național, iar sondajul online și interviurile semistructurate de profunzime au colectat atât date cantitative, cât și calitative, de la specialiști, cadre didactice și membri ai organizațiilor neguvernamentale, precum și de la aparținătorii copiilor cu CES.

Concluziile raportului sintetizează descoperirile cheie, care formează baza justificării propunerilor formulare ca recomandări de politică publică. Întregul demers de cercetare a permis formularea de soluții și recomandări pentru îmbunătățirea situației copiilor cu CES în cadrul sistemului educațional românesc. Această structură asigură o abordare cuprinzătoare și bine argumentată, reflectând atât cercetarea riguroasă cât și orientarea practică a proiectului.

POLICY BRIEF-UL

Acest document oferă o serie de 10 recomandări în domeniul politicilor publice. Cu alte cuvinte, în urma cercetării și analizării rezultatelor am identificat mai multe probleme și bariere în ceea ce privește problematica CES, motiv pentru care dorim să prezentăm câteva măsuri care ar putea îmbunătăți accesul la educație și calitatea învățământul. Mai jos regăsiți câteva exemple de recomandări:

Recomandarea #1 – Reevaluarea legislației în domeniul educației incluzive

Este crucială revizuirea și actualizarea legislației pentru a extinde conceptul de educație incluzivă, asigurând astfel că toți copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES) beneficiază de drepturile lor la o educație echitabilă și adaptată nevoilor lor specifice. O legislație actualizată ar trebui să abordeze nu doar aspectele legate de acces, ci și cele referitoare la calitatea educației, sprijinul financiar, și pregătirea adecvată a cadrelor didactice. Prin aceasta, se pot crea baze solide pentru un sistem educațional care să ofere șanse egale tuturor elevilor.
De asemenea, este important să se implice experți în educația specială, părinți și organizații non-guvernamentale în procesul de revizuire a legislației, pentru a asigura că noile reglementări reflectă cu acuratețe nevoile și aspirațiile copiilor și tienrilor CES, ale părinților acestora și ale specialiștilot implicați în educația și îngrijirea lor. Prin această reevaluare, se poate promova o schimbare semnificativă în cadrul legislativ, sprijinind astfel construirea unei societăți mai incluzive.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Distribuie: