Raport de cercetare privind violența bazată pe gen în rândul tinerilor

Coperta Raport

O primă activitate derulată în cadrul proiectului „Împreună învingem violența bazată pe gen” a constat în realizarea unei cercetări privind violența bazată pe gen în rândul tinerilor. În urma activității de cercetare care a avut loc în perioada octombrie – decembrie 2021, a rezultat un raport ce cuprinde informații despre percepțiile, opiniile, cunoștințele și practicile referitoare la violența bazată pe gen în contextul mediului școlar și a politicilor naționale privind prevenirea și combaterea violenței, violenței împotriva femeii și asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Cercetarea s-a desfășurat la nivel național și a pornit de la premisa că orice formă de violență datorată unor stereotipuri de gen și a unor norme sociale constrângătoare care are loc în școală sau în jurul școlii necesită intervenții integrate pentru a fi prevenită sau remediată.

Raportul a fost realizat pe baza a cinci seturi de activități de culegere a datelor: cercetare documentară (desk research), focus grupuri, interviuri, un sondaj de opinie online și cereri de informații de interes public transmise autorităților relevante.

Raportul de cercetare poate fi descărcat gratuit mai jos:

Percepții, opinii, cunoștințe și practici referitoare la violența bazată pe gen în contextul mediului școlar și a politicilor naționale privind prevenirea și combaterea violenței, violenței împotriva femeii și asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați

Mai jos puteți consulta rapoartele rezultate în urma activităților de culegere a datelor, care au stat la baza raportului de cercetare:

Raport documentare
Raport focus grupuri
Raport interviuri
Raport sondaj online

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Tags: No tags