2.

Safe from SGBV

  • SGBV: sexual and gender-based violence

Acest proiect abordeaza  violenta bazata pe gen ca problemă care sta la baza excluderii sociale, in special in randul populatiilor celor mai vulnerabile din Europa.

 YSAFE, rețeaua de tineret a IPPF EN (International Planned Parenthood Federation), cea mai importantă organizație din domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive din regiune,  reuneste parteneri din Portugalia, Serbia și România, într-un proiect care are urmatoarele obiective:

  1. creșterea capacității celor 18 tineri implicati in proiect de a instrui alti tinerii din anumite grupuri vulnerabile pentru a se proteja de violența sexuală și de gen;
  2. dezvoltarea si difuzarea unui set de instrumente de educatie non-formala privind siguranta si violentei bazate pe gen, pe baza nevoilor tinerilor cu risc.

Comunitatile particulare cu risc de marginalizare care vor participa la proiect sunt tineri LGBTQI * (in Portugalia), tineri romi (in Serbia) si tineri cu risc de discriminare pe criterii de gen (in Romania). Aceste grupuri de persoane sunt printre cele care sunt afectate in mod disproportionat de violenta sexuala si de gen.

Odata ce setul de instrumente este dezvoltat si tradus in fiecare dintre limbile partenere ale proiectului, cei 18 tineri vor fi instruiti sa conduca ateliere educationale non-formale.

Acestia vor lucra apoi in echipe nationale pentru a oferi astfel de sesiuni unui număr de 450 de tineri din grupurile expuse riscului de excludere sociala, pe o perioada de sase luni de pilotaj.

In urma acestor activitati se vizeaza o scadere a perceptiei referitoare la  marginalizare si, prin urmare, o creștere a sentimentului de apartenenta.

Activitati implementate:

3 voluntare au sustinut 3 sesiuni de informare pentru un grup de tineri din mediul rural

1 manual de tip toolkit despre violenta de gen a fost tradus in limba romana

Resurse: