Poza recrutare prelungire

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală din București, caută 3 colege/colegi pentru funcțiile!

IUNIE 2021

 • Manager de proiect – part time

Experienta/studii cerute:

– Diplomă universitară în asistenta sociala, sociologie, științe politice, relații internaționale, psihologie, relații publice sau domenii conexe (sau egale în experiență).

– Cel puțin 5 ani de experiență în coordonarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila.

– Nivel avansat de limbă engleză.

– Angajament puternic față de viziunea, misiunea și valorile SECS.

– Capacitatea de a se raporta la problemele și perspectivele drepturilor omului.

Responsabilități:

 • Planifică, coordonează și monitorizează proiectul pentru care este responsabil.
 • Menține comunicarea cu Operatorul de Grant (FDSC)
 • Elaborare si transmitere rapoarte statistice de progres (3 rapoarte intermediare tehnice și financiare; 8 rapoarte statistice de progres; 1 raport final tehnic și financiar)
 • Elaborare și transmitere rapoarte tehnice și financiare periodice
 • Participare la sesiunile de formare organizate de FDSC în cadrul programului și comunicarea acestora celor din echipă.
 • Orientarea pe funcție a membrilor echipei și suport pentru a performa în rolurile profesionale.
 • Monitorizarea realizarii proiectului, colectarea de date statistice privind implementarea proiectului, stabilirea de priorități în raport cu bugetul și contextul local al proiectului.
 • Menține legătura cu partenerii din proiect și manageriază relațiile cu partenerii pentru a evita blocajele și a menține respectarea termenelor.
 • Asigură comunicarea cu partenerii de proiect naționali și internaționali, planifică, coordonează și monitorizează activitatea acestora în cadrul proiectului.
 • Inițiază și menține relații de colaborare cu instituții publice și private în colaborare cu expertul de comunicare.
 • Deleagă sarcini, face evaluarea implementării proiectului în acord cu fișele de post și competentele echipei de proiect.
 • Realizează împreună cu responsabilul financiar caietele de sarcini/specificații tehnice si derulare: 9 proceduri de achiziții, 9 proceduri de achiziții realizate în cadrul proiectului (achiziții organizare evenimente, achiziție echipamente, achiziție renovare, achiziție fabricare borad-games, achiziție audit proiect, achiziție consumabile, achiziție tipărire, achiziție traducere, achiziție grafică/site web/dezvoltare platformă, etc).
 • Expert comunicare – part time

Experienta/studii cerute:

 • Studii de specialitate și/sau cel putin 1 an experiența in comunicare si relatii publice.
 • Experienta in mediu ONG.
 • Angajament puternic față de viziunea, misiunea și valorile SECS.
 • Capacitatea de a se raporta la problemele și perspectivele drepturilor omului.

Responsabilități:

 • Inițiază și menține relații de colaborare cu instituții publice și private în colaborare cu managerul de proiect, ține agenda proiectului, efectuează traduceri.
 • Organizează evenimentele din proiect (ex: de deschidere a proiectului, eveniment de închidere, alte evenimente și întâlniri necesare pentru derularea activităților din proiect).
 • Realizare pagina web a proiectului cu elementele de identatate vizuală ale programului (design, conceperea mesajelor, prezentare într-o forma unitară și atractivă etc) și conținuturi periodice reprezentative.
 • Actualizarea permanentă cu rezultatele proiectului a paginii web și altor canale apreciate ca utile pentru derularea proiectului.
 • Design de materiale (ex: roll-up, agende de lucru, prezentări etc.) pentru activitățile din proiect.
 • Redactarea și transmiterea comunicatelor de presă, articolelor pentru website, newsletter și realizarea de broșuri (RO/EN), prezentări (PowerPoint, Prezi, Doodly), urmărind sarcinile stabilite împreună cu managerul/expertii proiectului.
 • Design și promovare a chestionarului online și a celorlalte instrumente/produse ale cercetării și a rapoartelor prin infografice și prezentări pentru diferite categorii de public.
 • Design materiale pentru activitățile din proiect.
 • Selecția unor furnizori de servicii profesionale de grafica și DTP (asigurarea unei grafici unitare la nivelul proiectului – grafică brosură de conștientizare, grafică manualul profesorului/ facilitatorului, grafică manual TOT, grafica board games etc), contractarea acestora împreună cu managerul de proiect, monitorizarea și asigurarea calității produsului după un caiet de sarcini privind activitățile subcontractate
 • Evaluare a activităților de comunicare: nr. persoane care accesează pagina de internet a proiectului, nr. de postări cu privire la rezultatele proiectului pe rețelele de socializare și impactul acestor postări (reach, interactivitate etc), nr. de persoane care participă la evenimentele proiectului ( ex: agende evenimente si liste de prezenta)
 • Concepere design 1 policy paper, 1 petiție online, 1 petiție MEN, modele de invitație și diseminare pe diferite canale în acord cu managerul de proiect.
 • Crearea și menținerea unei imagini favorabile a proiectului/Asociației în relatiile cu clientii, beneficiarii, furnizorii.
 • Elaborează și implementează o strategie de comunicare pe organizație.
 • Contribuie la programul permanent de cultivare și dezvoltare a unei baze de donatori ai fundației.
 • Contribuie la elaborarea planului anual de fundraising (bugetul de venituri din programele de fundraising și cheltuieli pentru fundraising, atragerea unui număr planificat de donatori și sponsori noi).
 • Asistent proiecte – part time

Experienta/studii cerute:

 • Studii superioare în curs sau finalizate.
 • Capacitati bune de comunicare și relationare.
 • Capacitate crescută de organizare și gestiune a activităților.
 • Atenție către detalii și responsabilitate față de sarcini.
 • Respectarea termenelor limită.
 • Cunoștințe operare PC (Office, email. Cunoașterea rețelelor sociale este un plus).
 • Cunoștințe de limba Engleză.
 • Angajament puternic față de viziunea, misiunea și valorile SECS.

Responsabilități:

 • Îndosarierea și arhivarea documentelor.
 • Redactarea corespondenței.
 • Rezervări pentru colegi și parteneri și gestiunea evenimentelor.
 • Elaborarea și redactarea documentelor.
 • Organizare ședințe.
 • Ține evidența stocurilor.
 • Întocmește și actualizează baze de date.
 • Acordă asistență și orientare.

Cei interesați sunt invitați să trimită CV-ul electronic la adresa: carmen.suraianu@gmail.com până vineri, 25 Iunie 2021.

Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu, la o dată stabilită de comun acord cu aceștia. Interviurile vor avea loc în perioada 28 iunie – 2 iulie 2021.

Viziunea noastră este a unei societăți în care fiecare persoană își cunoaște și poate să-și exercite drepturile sexuale și reproductive.

Noi credem că sexualitatea este o componentă esențială a fiecărei persoane pe parcursul întregii vieți, parte integrantă din starea de bine fizică, mentală și socială.

Noi credem că fiecare persoană trebuie să poată să-și exercite drepturile sexuale și reproductive fără să fie stigmatizată și discriminată.

Noi credem într-o societate care valorizează diversitatea, toleranța și incluziunea socială.

Vă informăm că datele dvs. vor fi prelucrate de Societatea pentru educație privind contracepția și sexualitatea în procesul de recrutare, pe baza interesului legitim în angajarea candidaților care îndeplinesc cerințele. Vom stoca informații timp de doi ani. Prin trimiterea CV-ului dvs. considerăm că ați luat act de informațiile comunicate anterior. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, trimițând un e-mail la sediu@secs.ro. Vom lua în considerare orice solicitare și vom oferi un răspuns în timp util. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră GDPR aici

Tags: No tags