Imagine recrutare responsabil financiar

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală din București caută coleg/colegă pentru funcția de responsabil financiar – normă parțială!

MARTIE 2022

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la adresa: gabriel.brumariu@secs.ro până Vineri, 18 Martie 2022.

Experienta si studii:

 • Studii superioare profil economic
 • Peste 3 ani experienta in management financiar si contabilitate in sectorul public/ privat si/sau ONG.
 • Experienta in derularea procedurilor de achizitii publice.

Responsabilitati:

 • Elaborare si transmitere rapoarte tehnice si financiare, asigurarea fluxului financiar in concordanta cu regulile financiare.
 • Participare la sesiunile de formare organizate de FDSC in cadrul programului pe tematica financiara.
 • Realizarea a procedurilor pentru derularea de achizitii in cadrul proiectului.
 • Inregistrare contracte de munca, asigurarea inregistrarilor contabile si centralizare documente interne (ex: rapoarte de activitate si pontaje ale echipei si partenerilor, dupa caz).
 • Completarea, listarea si distribuirea noilor angajati a: Contractului individual de munca, fisei de post si a celorlalte documente necesare pentru dosarul de personal.
 • Calcularea statelor de plata lunare in baza informatiilor continute de contractele individuale de munca, a pontajelor lunare si alte documente;
 • Gestionarea concediilor de odihna si intocmirea rapoartelor privind concediile efectuate si gestiunea concediilor medicale;
 • Asigurarea, inregistrarea si prelucrarea cronologica si sistematica a documentelor financiar-contabile (facturi interne, intracomunitare si extracomunitare, bonuri de consum, note de transfer, etc);
 • Menținerea comunicării cu partenerii proiectului și finanțatorul;
 • Verificarea documentelor și rapoartelor financiare transmise de către parteneri;
 • Inregistrarea platilor si rambursarilor/incasarilor, conform extrasului de cont bancar, respectiv a celor in numerar atat in RON, cat si in valuta;
 • Intocmirea, verificarea si inregistrarea avansurilor spre decontare si deconturilor de cheltuieli;
 • Gestionarea deconturilor si a documentelor aferente deplasarilor interne si externe legate de nevoile proiectului;
 • Asigurarea evidentei contabile a activelor imobilizate, circulante si a relatiilor cu tertii/ finantatorii;
 • Indosarierea documentelor cu care lucreaza si supravegheaza arhivarea lor;
 • Asigurarea elaborarii in termen util a situatiilor economico-financiare solicitate de managerul de proiect si/sau managerul organizatiei;
 • Asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare a balantelor de verificare precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori financiari in concordanta cu cerintele finantatorilor si cele legale;
 • Participarea la analize economice complexe initiate de Directorul organizatiei/ managerul de proiect;
 • Intocmirea si transmiterea Declaratiiilor la forurile competente;
 • Participarea la efectuarea inventarierii bunurilor materiale si banesti/inventar, conform prevederilor legale si raspunderea de corecta realizare a acestei activitati
 • Asigurarea intocmirii si centralizarii documentelor legate de activitatea de salarizare: adeverinte de salarizare, adeverinte de vechime, note de lichidare, etc. precum si inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente activitatii de resurse umane;
Tags: No tags