Imagine recrutare responsabil financiar

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală din București, caută coleg/colegă pentru funcția de responsabil financiar – normă parțială!

IULIE 2021

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la adresa: carmen.suraianu@gmail.com până Vineri, 16 Iulie.

Experienta si studii:
• Studii superioare profil economic
• Peste 3 ani experienta in management financiar si contabilitate in sectorul public/ privat si/sau ONG.
• Experienta in derularea procedurilor de achizitii publice, constituie avantaj experienta derularii procedurilor de achizitie publica in cadrul proiectelor cu finantare europena.
• Folosirea programului de contabilitate SAGA.
Responsabilitati:
• Elaborare si transmitere rapoarte tehnice si financiare, asigurarea fluxului financiar in concordanta cu regulile financiare.
• Participare la sesiunile de formare organizate de FDSC in cadrul programului pe tematica financiara.
• Realizarea a procedurilor pentru derularea a 9 proceduri de achizitii in cadrul proiectului (achizitii: organizare evenimente, echipamente, renovare, fabricare board-games, consumabile, tiparire, servicii traducere, servicii grafica/site web/IT/dezvoltare platforma).
• Inregistrare contracte de munca, asigurarea inregistrarilor contabile si centralizare documente interne (ex: rapoarte de activitate si pontaje ale echipei si partenerilor, dupa caz).
• Completarea, listarea si distribuirea noilor angajati a: Contractului individual de munca, fisei de post si a celorlalte documente necesare pentru dosarul de personal.
• Calcularea statelor de plata lunare in baza informatiilor continute de contractele individuale de munca, a pontajelor lunare si alte documente;
• Gestionarea concediilor de odihna si intocmirea rapoartelor privind concediile efectuate si gestiunea concediilor medicale;
• Asigurarea, inregistrarea si prelucrarea cronologica si sistematica a documentelor financiar-contabile (facturi interne, intracomunitare si extracomunitare, bonuri de consum, note de transfer, etc) ;
• Menținerea comunicării cu partenerii proiectului și finanțatorul;
• Verificarea documentelor și rapoartelor financiare transmise de către parteneri;
• Inregistrarea platilor si rambursarilor/incasarilor, conform extrasului de cont bancar, respectiv a celor in numerar atat in RON, cat si in valuta;
• Intocmirea, verificarea si inregistrarea avansurilor spre decontare si deconturilor de cheltuieli;
• Gestionarea deconturilor si a documentelor aferente deplasarilor interne si externe legate de nevoile proiectului;
• Asigurarea evidentei contabile a activelor imobilizate, circulante si a relatiilor cu tertii/ finantatorii;
• Indosarierea documentelor cu care lucreaza si supravegheaza arhivarea lor;
• Asigurarea elaborarii in termen util a situatiilor economico-financiare solicitate de managerul de proiect si/sau managerul organizatiei;
• Asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare a balantelor de verificare precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori financiari in concordanta cu cerintele finantatorilor si cele legale;
• Participarea la analize economice complexe initiate de Directorul organizatiei/ managerul de proiect;
• Intocmirea si transmiterea Declaratiiilor la forurile competente;
• Participarea la efectuarea inventarierii bunurilor materiale si banesti/inventar, conform prevederilor legale si raspunderea de corecta realizare a acestei activitati
• Asigurarea intocmirii si centralizarii documentelor legate de activitatea de salarizare: adeverinte de salarizare, adeverinte de vechime, note de lichidare, etc. precum si inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor aferente activitatii de resurse umane;
Tags: No tags