ASIGURacCES - Raport de cercetare 2023_vf-1_page-0001

Raport de cercetare & Policy Brief – Problematica copiilor cu CES din România

ASIGURacCES - Raport de cercetare 2023_vf-1_page-0001

Raportul de cercetare

Una dintre activitățile derulate în cadrul proiectului „ASIGURacCES” a constat în realizarea unei cercetări privind problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din România.  În urma activității de cercetare care a avut loc în perioada martie-august 2023 a rezultat un raport ce cuprinde informații despre problemele principale legate de accesul la educație pentru copiii și tinerii cu CES din România.

Metodologia de cercetare care stă la baza acestui raport a implicat un mix de metode cantitative și calitative pentru a asigura o abordare comprehensivă și coerentă a problematicii CES în România. Analiza literaturii de specialitate și a documentelor relevante, inclusiv a cadrului legal, a fundamentat conceptual cercetarea. Analiza de date publice a furnizat o perspectivă detaliată asupra situației la nivel național, iar sondajul online și interviurile semistructurate de profunzime au colectat atât date cantitative, cât și calitative, de la specialiști, cadre didactice și membri ai organizațiilor neguvernamentale, precum și de la aparținătorii copiilor cu CES.

Concluziile raportului sintetizează descoperirile cheie, care formează baza justificării propunerilor formulare ca recomandări de politică publică. Întregul demers de cercetare a permis formularea de soluții și recomandări pentru îmbunătățirea situației copiilor cu CES în cadrul sistemului educațional românesc. Această structură asigură o abordare cuprinzătoare și bine argumentată, reflectând atât cercetarea riguroasă cât și orientarea practică a proiectului.

POLICY BRIEF-UL

Acest document oferă o serie de 10 recomandări în domeniul politicilor publice. Cu alte cuvinte, în urma cercetării și analizării rezultatelor am identificat mai multe probleme și bariere în ceea ce privește problematica CES, motiv pentru care dorim să prezentăm câteva măsuri care ar putea îmbunătăți accesul la educație și calitatea învățământul. Mai jos regăsiți câteva exemple de recomandări:

Recomandarea #1 – Reevaluarea legislației în domeniul educației incluzive

Este crucială revizuirea și actualizarea legislației pentru a extinde conceptul de educație incluzivă, asigurând astfel că toți copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES) beneficiază de drepturile lor la o educație echitabilă și adaptată nevoilor lor specifice. O legislație actualizată ar trebui să abordeze nu doar aspectele legate de acces, ci și cele referitoare la calitatea educației, sprijinul financiar, și pregătirea adecvată a cadrelor didactice. Prin aceasta, se pot crea baze solide pentru un sistem educațional care să ofere șanse egale tuturor elevilor.
De asemenea, este important să se implice experți în educația specială, părinți și organizații non-guvernamentale în procesul de revizuire a legislației, pentru a asigura că noile reglementări reflectă cu acuratețe nevoile și aspirațiile copiilor și tienrilor CES, ale părinților acestora și ale specialiștilot implicați în educația și îngrijirea lor. Prin această reevaluare, se poate promova o schimbare semnificativă în cadrul legislativ, sprijinind astfel construirea unei societăți mai incluzive.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

ASIGURacCES_page-0001

Testimoniale – Comunitatea de practică

Ascultă ce au de spus profesorii despre problematica cerințelor educaționale speciale!

Cora Iulia Aprozeanu

Am avut ocazia de a discuta cu doamna Cora Iulia Aprozeanu care este prof. consilier școlar în București, dar și membră a comunității de practică din cadrul proiectului ASIGURacCES despre problemele din sistemul de învățământ românesc și barierele pe care copiii cu cerințe educaționale speciale le întâmpină.

Una dintre principalele concluzii a fost că resursele umane din învățământ nu sunt suficient de bine formate. Cu alte cuvinte, profesorii au nevoie de oportunități accesibile pentru a-și putea îmbunătăți competențele în lucrul cu copiii cu CES.

La capitolul resurse umane s-a mai menționat faptul că există un deficit foarte mare de consilieri școlari și profesori de sprijin. Un lucru alarmant este că în comunitățile rurale există instituții de învățământ la care nu ajunge niciodată un consilier școlar sau un profesor un profesor itinerant.

O altă problemă o reprezintă lipsă colaborării inter-instituționale când vine vorba de elevii cu CES. Spre exemplu, chiar dacă aceștia au fost diagnosticați în grădiniță, atunci când ajung la școală nimeni nu știe nimic despre particularitățile elevului respectiv. Soluția propusă ar fi o bază de date sau o sursă comună în care să existe informații privind progresul elevilor cu CES pe care profesorii și consilierii să le poată accesa astfel încât să-i poată ajuta.

ANCA ALINA MOTICA

Anca Alina Motica este profesoară la Școala Gimnazială Specială Baia Mare și face parte din comunitatea de practică a proiectului ASIGURacCES. Am vorbit împreună despre experiența sa în cadrul comunității de practică, dar și despre problematica CES.

Copiii cu cerințe educaționale speciale au nevoie de multă empatie și răbdare.  Atunci când vine vorba despre dificultățile întâmpinate, interacțiunea și comunicarea cu părinții este una dintre marile provocări. Acest lucru se datorează faptului că părinții au nevoie la rândul lor de sprijin deoarece nu toți știu cum să acorde atenție copiilor.

Elevii cu CES sunt discriminați, iar drepturile și beneficiile pe care aceștia le au nu sunt suficiente. Un copil cu cerințe educaționale speciale are nevoie în permanență de suportul profesorului de sprijin, nu doar 4 ore pe săptămână.

Diferențe există chiar și în rândul elevilor cu CES deoarece „există familii care își permit terapii, își permit integrarea unui copil și  familii care nu”. Costurile pe care o familie al unui copil cu CES trebuie să le suporte sunt foarte ridicate.

În ceea ce privește resursele educaționale ale elevilor cu CES acestea sunt destul de limitate. Anca Motica ne mărturisește că „există școli care nu au rampă de acces” și până la urmă „pornim de la rampa de acces”. O altă problemă este cea în cazurile în care „profesorii nu doresc să coboare ștacheta […], nu merg pe predarea pe nivele”.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

ASIGURacCES WEB_page-0002

Comunitatea de Practică

Comunitatea de practică reprezintă un spațiu sigur și incluziv, dedicat tuturor celor care au participat la cursurile pentru dezvoltarea competențelor pe tema protecției și respectării drepturilor omului în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), susținute de SECS. Comunitatea de practică va avea loc pe o perioadă de 12 luni.  

SESIUNI ONLINE

Lunar este organizată o întâlnire online în care membri comunității de practică împărtășesc experiențele, bunele practici, dificultățile întâmpinate și fac schimb de resurse. 

ACTIVITĂȚI

La fiecare sesiune online există patru persoane care prezintă activitățile derulate la clasă sau individual pentru conștientizarea și respectarea drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale. Câteva dintre aceste activități pot fi observate mai jos.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

ASIGURacCES WEB (1)_page-0001

Totul despre CES

Totul despre CES reprezintă o serie de videoclipuri animate care are ca scop informarea și conștientizarea publicului despre problematica cerințelor educaționale speciale.

Episodul 1 | Ce înseamnă CES?

Conceptul este unul destul de complex și merită atenția tuturor, motiv pentru care primul episod pornește chiar de la sintagma „CES” și explică ce presupune aceasta. Totodată, cerințele educaționale speciale pot fi clasificate în 4 categorii. În episoadele următoare vom discuta în detaliu despre fiecare categorie în parte.

Episodul 2 | Dificultăți de comunicare & interacțiune

Dacă în primul episod am prezentat pe larg cele 4 categorii de CES, acum a venit timpul să discutăm mai detaliat despre dificultățile de comunicare și interacțiune. Cel de-al doilea episod abordează mai multe subiecte precum autismul, tulburările de vorbire și limbaj, dar și mutismul selectiv.

__

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.