together-to-be-stronger

Together to be Stronger

Accesul la educație sexuală

Comitetul pentru Drepturile Copilului al ONU a subliniat că dreptul copiilor și tinerilor  la educație nu poate fi încălcat, iar autoritatea statală trebuie să elimine orice barieră în calea accesului la bunuri, informații și consiliere cu privire la drepturile de sănătate sexuală și reproductivă pentru toți copiii și că trebuie depuse eforturi speciale pentru a depăși barierele stigmatizării și ale fricii pe care le întâmpină.

Organizația Națiunilor Unite militează pentru acest drept al fiecărui tânăr de a beneficia de educație sexuală și monitorizează implementarea măsurilor specifice în fiecare stat modern al lumii. La nivelul normelor emise, ONU a elaborat 6 arii tematice pe care statele europene, inclusiv România și le-a asumat și integrat în legislația internă națională și față de care are obligația  de le respecta începând cu nivelul constituțional al guvernării statului. 

Standardele ONU pentru desăvârșirea libertății individuale și a drepturilor fundamentale ale omului se referă în acest caz la dreptul de informare și educație astfel:

  • Dreptul la sănătate sexuală și reproductivă și dreptul la educație fără discriminare
  • Libertatea de opinie şi exprimare
  • Dreptul persoanei de a avea acces la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală

pe care îl poate atinge

  • Nediscriminarea şi asigurarea drepturilor egale femeilor şi fetelor
  • Educația în domeniul sănătății ca măsură cheie în combaterea violenței de gen
  • Accesul la educaţie pentru sănătate sexuală şi reproductivă ca drept al copilului

RESURSE

Planificare Familială

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), planificarea familială permite oamenilor să atingă numărul dorit de copii și să realizeze o spațiere optima între sarcini. Se realizează prin utilizarea metodelor contraceptive și tratamentul infertilității. Planificarea familială salvează vieți prin reducerea ratei avortului și sarcinilor nedorite inclusiv în rândul adolescentelor, reducerea mortalității infantile, prevenirea ITS, inclusiv HIV/SIDA. Nu în ultimul rând împuternicește femeile, oferindu-le astfel independență, sustenabilitate individuală și stabilitate economică.

Femeile sunt împuternicite să aibă dreptul de acces la informații despre măsurile contraceptive, educația sexuală și serviciile de planificare familială conform recomandării generală Nr. 21 a CEDAW și  în acord cu Directiva privind egalitatea de tratament (2004/113 / CE) prin care toate statele membre UE ar trebui să garanteze un tratament egal între femei și bărbați în accesarea serviciilor medicale.

RESURSE

Raport catre Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale si culturale