youth-spectactors1

Youth SpectActors

Perioada de implementare: septembrie 2019 – august 2021

Beneficiari (descriere si numar): 4800 tineri cu varste intre 12-25 ani din Serbia, Romania, Letonia si Estonia, 80 profesori, profesionisti care lucreaza cu tineri, 50.000 de persoane din regiunea UE (campanii de social media), 38 filiale IPPF / EN si peste 300 de organizatii din UE.

Scopul proiectului: Educarea tinerilor cu varste intre 12-25 ani din Serbia, Romania, Letonia si Estonia privind normele de gen, stereotipurile si practicile care contribuie la violenta bazata pe gen (VBG), prin teatru social (TS).

Descriere implementare:

– Construirea capacitatii partenerilor de proiect din 4 tari de a aplica teatrul social ca parte a programelor lor de educatie pentru sanatate;

– Cresterea capacitatii a 80 de scoli, ONG-uri, organizatii de tineret pentru educarea tinerilor prin TS privind stereotipurile, normele, atitudinile care contribuie la violenta bazata pe gen;

 Participarea a 4800 de tineri la nivelul partenerilor locali (scoli, universitati, ONG-uri / organizatii neguvernamentale, organisme de tineret) la activitati de teatru social pentru a reflecta cu privire la normele si stereotipurile de gen;

– Generarea si difuzarea lectiilor invatate si a informatiilor privind bunele practici in domeniul egalitatii de gen.

Activitati principale:

Instruirea moderatorilor de teatru social organizand Training of Trainers; 

Pilotarea si adaptarea locala a metodologiei;

Instruirea submoderatorilor de teatru social;

Implementarea teatrului social;

Actualizarea politicilor de protectie / protectie a copilului; 

Materiale IEC privind genul, violenta bazata pe gen, drepturile copilului;

Activitati de sensibilizare la nivel regional si la nivel national.